კატარინა შტადლერი / Katharina Stadler

კატარინა შტადლერი ხელოვანი და კურატორია, რომელიც ინტერდისციპლინარულ პროექტებზე მუშაობს. კატარინა პროექტებს სხვადასხვა მედიის გამოყენებით ახორციელებს. დაიბადა  ვენაში, სწავლობდა ბერლინში. დაცული აქვს დიპლომი თემაზე: “წმინდა ავგუსტინეს ლოცვებში გამოხატული ხმისა და სიჩუმის ურთიერთკავშირი და დაპირისპირება”. კატარინა ახლა თბილისში, საქართველოში ცხოვრობს. 

“ჩემი ნამუშევარი პროცესზეა ორიენტირებული. ის მოიცავს მეხსიერების, არყოფნის, იდენტობ(ებ)ის დეკონსტრუქციის, აღქმის კვლევის, გენდერული დისკურსის, ნეოკოლონიალიზმისა და განათლების კონკრეტულ თემებს, რომლებიც წითელ ხაზად გასდევს ჩემს აზროვნებას, წარმოსახვასა და ნამუშევრების შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ უპირატესობას ვანიჭებ ისეთ მედიას როგორიცაა საუნდი, ფილმი, პოლაროიდით გადაღებული ფოტოები და (გადამუშავებული) ხელნაკეთი ნივთები, პროცესი ითვალისწინებს დამატებითი მედიისა და მასალების გამოყენებასაც. ”

 Photo: Maria Saphronova

Photo: Maria Saphronova

Katharina Stadler is an artist and curator who works interdisciplinarily and with different media. Born in Vienna, she studied at random in Berlin, graduating with a thesis on the interconnection and opposition of voice and silence as worship in Augustine’s writings. Katharina is now based in Tbilisi, Georgia.

“My work is process-based. specific themes connected to memory, absence, deconstruction of identity/ies, exploration of perception, gender discourse, neo colonialism as well as education form an intertwined red thread throughout my thinking, imagining and creating. though my preferred media are sound, film, polaroid photography as well as (recycling) handcrafts, additional media and materials are used throughout the process.”

2 thoughts on “კატარინა შტადლერი / Katharina Stadler

  1. Pingback: ავტოპიის ციკლი / AUTOPIA CYCLE | Discover Eliava

  2. Pingback: ავტოპიის ციკლი / AUTOPIA CYCLE | Discover Eliava

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s