პარტიზანები / Partizaning

პარტიზანები რუსული არტ პროექტის წევრები არიან, რომლებიც ელიავას ბაზრობაზე ჩვენი პროექტის ფარგლებში იმუშავებენ ივლისის პირველ ნახევარში. Partizaning (ზმნა): საზოგადოებრივ სივრცეში ხელოვნების ისეთი პროექტების განხორციელება, რომლებიც ურბანული და სოციალური რეალობების ფორმირებას, ხელახალ გამოგონებასა და სტრატეგიული გამოწვევების პროვოცირებას ახდენს.

Partizaning არის კოლექტივი, მოძრაობა და ვებ-გვერდი, რომელიც ახორციელებს ხელოვნებაზე დაფუძნებული აქტივიზმის, ინტერვენციებისა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მიმდინარე ურბანული დაგეგმარების ცვლილების მაგალითების დოკუმენტირებას. ჯგუფის აზრით, სულ უფრო ფართო არეალის მომცველი სოციო-პოლიტიკური რეალობისა და უკმაყოფილების შემთხვევების გააზრება ხელოვნებაზე დაფუძნებული “პარტიზანული” ტაქტიკის საშუალებითაა შესაძლებელი.

კოლექტივის მიზანია ქალაქის რეგენერაციასა და სოციალურ აქტივიზმში ხელოვნების, როგორც პრაქტიკული ინსტრუმენტის როლის კვლევა, რაც ეფუძნება თანამედროვე რუსეთში არსებულ კულტურულ, პოლიტიკურ და სოციალურ კრიზისს. ის ახდენს მსოფლიოში არსებულ საჯარო სივრცეებში, ქალაქებისა და ადამიანების ურთიერთობებში ხელოვნების როლის დოკუმენტირებასა და ანალიზს.

ჯგუფის რუსული ვებგვერდი 2011 წლის ნოემბერში შეიქმნა. ვებგვერდის პარალელურად მისი წევრები ახორციელებენ პროექტებს, მართავენ ღონისძიებებს და პერიოდულად გამოსცემენ ბიულეტენს. 2012 წლის 4 მარტს, რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების დღეს, ამოქმედდა ვებგვერდის ინგლისური ვერსიაც.

GeoAIR-ის რეზიდენციაში ჯგუფის “Partizaning” ყოფნას უზრუნველყოფენ ორგანიზაცია CEC ArtsLink და ფონდი Black Sea Trust for Regional Cooperations.

partizaning_web-299x450

Partizaning (v): public art practices, which strategically challenge, shape, and reinvent urban and social realities.

Partizaning is a movement, a collective, and a website. It documents examples of art-based activism, interventions, and urban replanning from around the world. Collective believes that increasingly shared sociopolitical realities and dissatisfaction can be strategically addressed using art-based ‘partizaning’ tactics.

Aim of the group is to explore the role of art as a practical tool for inclusive city regeneration and social activism. It evolves out of the cultural, political and social crisis facing contemporary Russia. Collective provides documentation and analysis of the role of art in reshaping public spaces, cities and human interactions – globally.

The website in Russian was launched in November 2011. Apart from running the website, “partizans” collectively organize projects, events, and publish an occasional bulletin. On March 4, 2012 – the day of the Russian Presidential Election – the group launched the international, English language edition of the site.

With the support of the Culture Programme of the European Union.

With the support of the Culture Programme of the European Union.

The residency stay of  “Partizaning” is supported by CEC ArtsLink and the Black Sea Trust for Regional Cooperations.

The residency stay of “Partizaning” is supported by CEC ArtsLink and the Black Sea Trust for Regional Cooperations.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s